KON - Kankerpatiënten Organisatie Nederland

Doneer en steun ons goede doel

Onze stichting is opgericht in 2015 en bestaat nu 8 jaar!
KON (onderdeel van Hartgroep Support) is Non-Profit en bestaat volledig uit vrijwilligers.

Patiëntenorganisatie

Over Ons

KON – Kankerpatiënten Organisatie Nederland maakt onderdeel uit van Stichting Hartgroep Support, is een Non-Profit Goede Doel en vrijwilliger organisatie.

Onze vrijwilligers kunnen u bijstaan bij wachtlijst bemiddeling voor nazorg en revalidatie. Ook zijn de vrijwilligers onder andere aanwezig bij informatie en voorlichting bijeenkomsten in ziekenhuizen, medisch centra, (sport)activiteiten en organiseren wij leuke en gezellige uitstapjes, wandelingen, geschikt voor alle leeftijden. En uiteraard, dat alles zodra het weer mogelijk is om activiteiten te organiseren.

Informatie voorziening

KON – Kankerpatiënten Organisatie Nederland voorziet kanker patiënten, naasten en belangstellenden van informatie middels folders, het KON Patiëntenblad, digitale KON nieuwsbrief, onze website en KON Facebook pagina.

Patiëntenorganisaties behartigen de belangen van mensen met een chronische of een progressieve aandoening. Deze patiënten zijn vaak geheel afhankelijk van de zorg die door de overheid geleverd of geregeld wordt. De groep mensen met chronische en progressieve aandoeningen is vrij groot, divers en groeiende. Daarom moet er vaak met overheidsinstanties en grote instellingen en organisaties, zoals zorginstellingen, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars, onderhandeld worden over zaken als ziektekostenverzekeringspremies, voorzieningen en vergoedingen.

Wat wij doen

Diensten

Hoewel we in Nederland zo ongeveer de beste zorg ter wereld hebben, lopen wij als patiënten ook tegen de nodige problemen aan. Patiënten belangenorganisaties zoals KON zijn cruciaal om de belangen van de patiëntenzorg te waarborgen.

Belangenbehartiging

KON richt zich op behartiging van patiënten belangen, informatievoorziening en voorlichting voor aangesloten patiënten of derden. Onderzoek door TNS-Nipo laat zien dat een op de drie mensen niet weet wat hun rechten zijn als ze in conflict komen met een zorgverlener.

Lotgenotencontact

Patiënten, naasten en mantelzorgers hebben vaak behoefte aan herkenning en steun van mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Lotgenotencontact is dan ook niet alleen voor mensen met klachten maar ook voor hun partners, kinderen of anderen betrokkenen.

Informatievoorziening

Naast informatie voor lid abonnees wordt ook voorlichting aan hulpverleners, familieleden en andere betrokkenen gegeven. KON levert via deskundigen dan ook informatie aan derden die om ervaringsdeskundigheid vragen.

Non-Profit

KON – Kankerpatiënten Organisatie Nederland is een initiatief en onderdeel van Non-Profit Stichting Hartgroep Support.
Zonder giften van donateurs kunnen we bij KON niet doen wat we nu doen. We zijn daarom ook blij met iedere schenking, in welke vorm dan ook.

Wat is een Non-Profit?

Een non-profitorganisatie, ook wel bekend als een non-gouvernementele organisatie (NGO) of liefdadigheidsinstelling, is een organisatie die is opgericht met als doel het bevorderen van een maatschappelijk of gemeenschappelijk belang, zonder het nastreven van winst.

ieder kwartaal

K.O.N. Patiëntenblad

gedrukt per post en digitaal per e-mail